DAEGU FOLK FESTIVAL

2019.07.26fri ~ 28sun

두류공원 코오롱 야외음악당

NOTICE

2017 대구포크페스티벌 대행사 우선 협상 대상자 공고

등록일
2017.05.24
조회수
1051
첨부파일
/p>

2017 대구포크페스티벌 대행사 우선 협상 대상자 공고

 

 

 

2017대구포크페스티벌 대행사 선정에 참여해 주심을 진심으로 감사드리며,

심사에 따른 우선 협상대상자를 아래와 같이 공고합니다.

 

 

                                                                          2017년 5월 24일

                                                                    대구포크페스티벌 이사장

 

 

우선 협상 대상자 업체명 비고
코리아커뮤니케이션즈